„Valsts reģionālo autoceļu rekonstrukcijas būvprojektu izstrāde”