Valsts reģionālo autoceļu rekonstrukcijas būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība