Valsts reģionālo autoceļu rekonstrukcijas būvprojektu izstrāde tehniskā projekta stadijā