Valsts reģionālo autoceļu (P64 posma 12,00 – 21,51 km, P69 posma 0,00 – 10,91 km, P77 posma 7,38 – 13,53 km, P124 posma 0,00 – 9,93 km) pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība (4 līgumi)