Valsts reģionālo autoceļu P54 Rēzekne – Greiškāni posma km 4,05 -6,7 un P59 Viļāni- Ružina – Malta posma km 1,62 – 4,10 seguma atjaunošana