Valsts reģionālo autoceļu P112 Kuldīga-Aizpute-Līči posma km 15,300 – 21,430 un P119 Kuldīga-Alsunga-Jūrkalne posma km 2,500 – 16,440 seguma atjaunošana