Valsts reģionālo autoceļu maršrutu sakārtošanas Vidzemes reģionā būvdarbu uzraudzība