Valsts reģionālo autoceļu maršrutu sakārtošanas Kurzemes reģionā būvdarbu uzraudzība