Valsts reģionālo autoceļu maršrutu sakārtošana Vidzemes reģionā