Valsts reģionālo autoceļu maršrutu sakārtošana Kurzemes reģionā