Valsts reģionālo autoceļu atjaunošanas būvdarbu uzraudzība Centra un Vidzemes reģionā