Valsts reģionālās nozīmes autoceļa P75 Jēkabpils – Lietuvas robeža (Nereta) km 31.83 – km 37.03