Valsts reģionālās nozīmes autoceļa P111 Ventspils(Leči) – Grobiņa km 69,00-70,85 seguma uzturēšanas darbi