Valsts reģionālās nozīmes autoceļa P111 Ventspils(Leči) – Grobiņa asfalta seguma uzturēšanas darbi