Valsts reģionālās nozīmes autoceļa P111 Ventspils (Leči) – Grobiņa seguma atjaunošanas darbi