„Valsts reģionālā autoceļa P97 Jelgava – Dobele – Annenieki posma km 24,070 – 30.030 seguma atjaunošanas būvdarbu uzraudzība”