Valsts reģionālā autoceļa P96 Pūri-Auce-Grīvaiši posmu km 47,775-60,166 un km 60,166-77,860 seguma atjaunošana