Valsts reģionālā autoceļa P96 Pūri – Auce – Grīvaiši posma km 0,00 – 11,97 atjaunošanas vienkāršota būvprojekta, Dorupītes tilta km 1,85 un Auces tilta km 9,20 atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība