Valsts reģionālā autoceļa P9 Ragana – Limbaži posma 2,00 – 22,00 km būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība