Valsts reģionālā autoceļa P87 Bauska – Aizkraukle posma Krustojums ar P76 – Aizkraukle km 76,36 – 77,391 un km 77,939 – 78,48) pārbūve