Valsts reģionālā autoceļa P87 Bauska – Aizkraukle posma km 61,20 – 63,36 ģeotehniskā izpēte