Valsts regionālā autoceļa P87 Bauska – Aizkraukle posma 28,06 – 38,83 km projektēšana un autoruzraudzība