Valsts reģionālā autoceļa P85 Rīgas HES – Jaunjelgava posma krustojums ar P88 – Enkurnieki (km 40,20 – 48,80) pārbūve