Valsts reģionālā autoceļa P82 Jaunkalsnava – Lubāna posma km 15,60 – 23,80 pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība