Valsts reģionālā autoceļa P8 Inciems – Sigulda – Ķegums posma km 8,30 – 12,50 pārbūves būvprojekta minimālā sastāvā (skiču projekta) izstrāde