Valsts reģionālā autoceļa P79 Koknese – Ērgļi posma km 34,30 – 35,00 pārbūves (nogāzes un ceļa klātnes nostiprināšana) būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība