Valsts reģionālā autoceļa P79 Koknese – Ērgļi posma 3,30-10,20 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība, valsts vietējā autoceļa V920 Koknese – Vērene – Madliena – Suntaži (posmā Laubere – Suntaži) posma km 40,450-48,050 pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība un valsts reģionālā autoceļa P126 Valdgale – Roja posma km 10,085 – 26,820 km pārbūves un Rojas tilta valsts reģionālā autoceļa P126 Valdgale – Roja km 19,83 būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība