Valsts reģionālā autoceļa P79 Koknese – Ērgļi posma 3,28-10,31 km un valsts reģionālā autoceļa P126 Valdgale – Roja posma 10,085-26,820 km pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība (2 līgumi)