Valsts reģionālā autoceļa P77 Ventspils – Dundaga posma km 7,38 – 13,53 pārbūve