Valsts reģionālā autoceļa P75 Jēkabpils – Lietuvas robeža (Nereta) posma km 56,09 – 60,50 un valsts vietējā autoceļa V961 Nereta – Sleķi posma km 0,00 – 1,20 atjaunošana