Valsts reģionālā autoceļa P75 Jēkabpils – Lietuvas robeža (Nereta) posma km 46,43-56,08 pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība un valsts vietējā autoceļa V682 Špoģi – Arendole – Rimicāni – Rožupe posma km 31,60-40,78 pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība