Valsts reģionālā autoceļa P72 Ilūkste (Virsaiši) – Bebrene – Birži posma km 32,58 – 41,95 un posma km 41,95 – 51,775 pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība