Valsts reģionālā autoceļa P72 Ilūkste (Virsaiši) – Bebrene – Birži posma 41,954 – 51,910 km pārbūve