Valsts reģionāla autoceļa P70 Svente–Lietuvas robeža (Subate) posma km 12,200-22,160 seguma atjaunošana