Valsts reģionālā autoceļa P70 Svente – Lietuvas robeža (Subate) posma km 0,06 – 12,22 pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība