Valsts reģionālā autoceļa P70 Svente – Lietuvas robeža (Subate) posma 0.06 – 12.22 km pārbūve