Valsts reģionālā autoceļa P69  Skrudaliena – Kaplava – Krāslava posma 24,02 – 33,38 km un valsts vietējā autoceļa V711 Ilūkste – Rubanišķi – Daugavpils posma 11,570 – 17,280 km seguma atjaunošana