Valsts reģionālā autoceļa P68 Daugavpils – Skrudaliena – Baltkrievijas robeža (Silene) posma km 7,84 – 20,98 seguma atjaunošana un posma km 21,00 – 27,10 pārbūve