Valsts reģionālā autoceļa P68 Daugavpils – Skrudaliena – Baltkrievijas robeža (Silene) km 3,320 – 7,840 posma pārbūve