Valsts reģionālā autoceļa P65 Stropi – Krauja km2,30-4,61 pārbūve