Valsts reģionālā autoceļa P62 Krāslava – Preiļi – Madona (Madonas apvedceļš) posma km 19,990 – 30,560 seguma atjaunošana