Valsts reģionālā autoceļa P62 Krāslava – Preiļi – Madona km 44,15 – 57,54 (posma Bašķi – Preiļi) segas pārbūves būvdarbu autorurzuadzība