Valsts reģionālā autoceļa P62 Krāslava – Preiļi – Madona km 3.520 – km 9.800 seguma uzturēšanas darbi