Valsts reģionālā autoceļa P61 Krāslava-Dagda posma 2.320-18.200 km seguma atjaunošana un valsts vietējā autoceļa V579 Rēzekne-Stoļerova-Kaunata posma 18.380-21.982 km seguma atjaunošana (2 līgumi)