Valsts reģionālā autoceļa P60 Dagda – Aglona posma km 28,060 – 35,285 seguma atjaunošana