Valsts reģionālā autoceļa P6 Saulkrasti – Sēja – Ragana posma 7,886 – 23,146 km seguma atjaunošana