Valsts reģionālā autoceļa P58 Viļāni – Preiļi – Špoģi posma 7,50 – 21,18 km seguma atjaunošana