Valsts reģionālā autoceļa P57 Malta – Sloboda posma km 10,790 – 20,980 un valsts vietējā autoceļa V783 Jēkabpils – Dignāja – Ilūkste posma km 5,180 – 20,800 seguma atjaunošana