valsts reģionālā autoceļa P51 Ventspils pievedceļš km 0,0 – 1,9 rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde tehniskā projekta stadijā