Valsts reģionālā autoceļa P49 Kārsava – Ludza – Ezernieki posma km 16,790-25,290 (posma Pušmucova – Ludza) segas pastiprināšana